×

Ana Menü

ESERLER

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KARANLIK YOLLARIN NURLU IŞIĞI

Allah’u Teala’ya hamd Resulüne selat ve selam olsun. Allah’u Teala’nın rahmetine, Peygamberimiz iki cihan nuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhissalatu vesellem efendimizin şefaatine pirlerimizin himmetine sığınarak, onlardan alacağımız güç ve ilhamın ışığı altnda bana manen yardımcı olacaklarına ve yolumu aydınlatarak ışık tutacaklarına inanarak kitabımı yazmaya başladım.

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KUR’AN-I KERİM MEALİ

Kur’an’ı Kerim’in açılışı şu gibi bilgilerin neticesinde daha düzgün ve aslına uygun olarak açılır.

1- Araf suresi 172. ayeti kerimesinde geçen ahitleşme olayının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi.

2- Kur’an’ı Kerim’in Türkçe karşılığında, tam manası ile karşılığı olmadığından, Kur’an’ı Kerim’in daha güzel anlaşılabilmesi için bu mealde, “umulur ki” ifadesinin yerine, “Ta ki” kelimesi kullanılmıştır.

(Devamını Oku)
9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

TEFSİR (8 CİLT)

"KUR’AN’I KERİMİN AYETLERİ NEYE GÖRE VE NASIL AÇILIR”

Şeri hükümlerle hükümlenerek nefsi islah etmek

Nefsin dördüncü hali olan nefsi mutmainneye çıkarak tecelliyata vakıf olup mümin sıfatına nail olmak.

Nefsin beşinci hali olan nefsi raziyeye çıkarak, ilmel yakın durumuna gelmek. Bu makamda Allah'u Teala insanlara İlham veya keşf açıklığıyla ayeti kerimelerin manalarını göstererek kişiyi bizzat Zat'ı tarafından yetiştirir ki işte bunlara ümmüler denir. Rab'bimiz ayeti kerimesinde “Biz kime ilim vermişsek ona hikmet vermişizdir” buyurmaktadır. Yine bir ayeti kerimesinde “İnsanların çoğu ilhamı bilmezler.” buyurmaktadır.

(Devamını Oku)
ESERİ OKU >
9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

SAHİH HADİSLER (7 CİLT)

"ASR-I SAADET HADİS DİYE BİLİNENLERDEN AYIKLANMIŞ SAHİH HADİSLER CİLT- I TANITIMI”

Hadis Diye Bilinenlerden Ayıklanmış Sahih Hadisler İsimli çalışma ayetlerle Hadis-i Şerifleri açıklayan özelliğiyle tüm dünyadaki tek özgün eser niteliğini taşıyor. Tarihsel süreç içerisinde hadisi şeriflerin çevirisinde veya nakli sırasında bir çok hatalar yapılmıştır. Bazı art niyetli kişilerin İslam dininde ikicilik çıkartarak insanları karamsarlığa sevk etmek için de Buhari, Tirmizi, Müslim gibi hadis alimlerinin naklettiği rivayetlerin arasına kendi ideolojilerini ekleyerek günümüze inkital ettirmişlerdir. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle; “Bir kişi bana bir hadis atfederse o ayet karşılığı değilse benden değildir” buyurmuştur.

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Kur’an-ı Kerim ayetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için insanlara aktarırken kullandığı cümleler hadisi şeriftir. Hadisi şerif bizzat ayet karşılığıdır, çünkü Allah’u Teâlâ Habibi Kibriya Hatemen Nebi Hz. Muhammed s.a.v hakkında; “O, boştan konuşmaz, O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir” (Necm suresi 3-4. ayetler). Bu ayeti kerimelere göre hadis diye, ayetlerin karşılığı olmayan kelimelere nasıl hadis diyebilirsin? Peygamber (s.a.v) Efendimiz; “ Bir zaman gelecek Allah ve Resulü söylemediği halde Allah ve Resulü böyle söyledi diyeceklerdir” buyurmaktadır. İşte muayyen zamanlarda zuhur ettiği gibi, bu zamanda da böyle uydurma hadisleri zuhur ettirerek Allah ve Resulünü sıfatlamaktadırlar.

İnsanlar Arapçadan Türkçeye çeviri yaparken Kur’an ve Hadis ilmi olmadan Arapça biliyorum diyerek Arapça’nın bir kelimesi bir çok manalara gelmesine rağmen Kur’an ve hadis ilmi olmayan bu zatlar, kendi akıllarına göre hadisleri açtıklarında için hadisi şeriflerin manası değişerek ayetlere aykırı durumlar oluşmuştur. Bu nedenle günlük hayatta sıkça kullandığımız hadisi şeriflerin bir çoğunun uydurma hurafa olduğunu ayetlerle ispatlayan bu eser tüm İslam alemine kaynak teşkil edecek niteliktedir. Dört farklı renkte hazırlanan eserde; Yeşil renk sahih hadisleri, Kırmızı renk uydurulmuş sözcükleri, Mavi renk kişilerin konuşmalarını, Siyah renk ise hadisi şeriflerin açıklamalarını oluşturmaktadır.Asr-I Saadet Tefsirleri Sipariş Hattı
 Ceyhun VARLI Tel: 0532 372 0509"Tasavvuf Musikisini ve Kültürünü Tanıt. ve Yaşt. Derneği" AKBANK Hesap Numaralarımız:

1. TL (IBAN No): TR09 0004 6007 8588 8000 0684 95
2. USD (IBAN No): TR32 0004 6007 8500 1000 0479 93
3. EURO (IBAN No): TR79 0004 6007 8503 6000 0479 94


×

Siteye Giriş

Sadece isim girerek, hemen misafir olun.

Asr-ı Saadet sitesi Hesabınız var mı? Giriş Yapın