ESERLER

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KARANLIK YOLLARIN NURLU IŞIĞI

Allah’u Teala’ya hamd Resulüne selat ve selam olsun. Allah’u Teala’nın rahmetine, Peygamberimiz iki cihan nuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhissalatu vesellem efendimizin şefaatine pirlerimizin himmetine sığınarak, onlardan alacağımız güç ve ilhamın ışığı altnda bana manen yardımcı olacaklarına ve yolumu aydınlatarak ışık tutacaklarına inanarak kitabımı yazmaya başladım.

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KUR’AN-I KERİM MEALİ

Kur’an’ı Kerim’in açılışı şu gibi bilgilerin neticesinde daha düzgün ve aslına uygun olarak açılır.

1- Araf suresi 172. ayeti kerimesinde geçen ahitleşme olayının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi.

2- Kur’an’ı Kerim’in Türkçe karşılığında, tam manası ile karşılığı olmadığından, Kur’an’ı Kerim’in daha güzel anlaşılabilmesi için bu mealde, “umulur ki” ifadesinin yerine, “Ta ki” kelimesi kullanılmıştır.

(Devamını Oku)
9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

TEFSİR (8 CİLT)

"KUR’AN’I KERİMİN AYETLERİ NEYE GÖRE VE NASIL AÇILIR”

Şeri hükümlerle hükümlenerek nefsi islah etmek

Nefsin dördüncü hali olan nefsi mutmainneye çıkarak tecelliyata vakıf olup mümin sıfatına nail olmak.

Nefsin beşinci hali olan nefsi raziyeye çıkarak, ilmel yakın durumuna gelmek. Bu makamda Allah'u Teala insanlara İlham veya keşf açıklığıyla ayeti kerimelerin manalarını göstererek kişiyi bizzat Zat'ı tarafından yetiştirir ki işte bunlara ümmüler denir. Rab'bimiz ayeti kerimesinde “Biz kime ilim vermişsek ona hikmet vermişizdir” buyurmaktadır. Yine bir ayeti kerimesinde “İnsanların çoğu ilhamı bilmezler.” buyurmaktadır.

(Devamını Oku)
ESERİ OKU >