Mümin Suresi 28. ayeti kerime: Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mü’min adam şöyle dedi; Siz bir adamı Rab’bim Allah’tır diyor, diye öldürecek misiniz? Halbuki O, size Rab’binizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendis (0 kişi izledi.)


Video Açıklaması

Mümin Suresi 28. ayeti kerime: Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mü’min adam şöyle dedi; Siz bir adamı Rab’bim Allah’tır diyor, diye öldürecek misiniz? Halbuki O, size Rab’binizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancı ise yalanı kendisinedir. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiğinin (azabın) bir kısmı olsun gelip size çatar. Şüphesiz haddi aşan yalancı kimse, (o hal üzere iken) Allah’ın doğru yoluna erişemez.
Henüz yorum yapılmamıştır.