×

Ana Menü

ESERLER

3 Haziran, 2023
A. Metin Saruhan
Post Image1

KUR'AN-I KERİM'DE YANLIŞ AÇILAN AYETLERİN DOĞRU OLARAK AÇIKLAMALARI (Kitap)HAK GELDİ BATIL ZAİL OLDU...

KUR'AN-I KERİM'DE YANLIŞ AÇILAN AYETLERİN DOĞRU OLARAK AÇIKLAMALARI... Eser içerisinde kırmızı ve yeşil renkle yazılmış olan ayetleri şöyle açıklayabiliriz: -Kırmızı renkle belirtilen ayetler birbirinin kopyası olarak hazırlanan ve eksik sıfattan münezzeh olan Allah'u Teala'yı sıfatlayacak şekilde Türkçe'ye yanlış çevrilmiştir.

-Yeşil renkle belirtilen ayetlerde ise; Allah'ı Teala'yı sıfatlamayacak şekilde ayetlerin hakiki manaları verilmektedir. Siyah renkle yazılan yazılar ise her iki açıklama arasındaki farkı yine ayetlerle izah etmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Meallerini hazırlayan mütercimlerin birçoğu kendi anlayışları içerisinde birbirinin kopyası olarak ayetlere mana vermek suretiyle; eksik sıfattan münezzeh olan Allah’u Teâlâ’yı sıfatlamışlar. Ayetler arasındaki uyumu bozup çelişkiler meydana getirmişlerdir.

Araf Suresi 172. Ayeti kerimesinde belirtilen Külli İrade ile Cüzi İradenin Ahitleşmesinden habersiz olan mütercimler; Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir, dilediğinin kalbini mühürler şeklinde çeviri yaparak insanın üzerindeki iradeyi kaldırıp bütün suçu Rabbimize atfederek Allah’ın adalet sıfatını ortadan kaldırmışlardır. Örnek olarak birkaç yanlış çevrilen ayeti şöyle sıralayabiliriz:

Müminun suresi 14. Ayeti kerimenin yanlış çevriliş Şekli: “… Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir.” Bu şekilde yapılan bir çeviri “La ilahe illallah” kelamını ortadan kaldırır Allah muhafaza şirke girilir. Doğru çevriliş şekli: “… Yarattığını en güzel bir şekilde yaratan (O’ndan başka bir yaratan daha olmayan) Allah Pek yücedir.”

Araf Suresi 179. Ayeti kerimenin yanlış çevriliş şekli: “Andolsun biz cinler ve insanlardan birçoğunu cehennem için yaratmışızdır. …” Doğru çevriliş şekli ise: “Andolsun biz cehennemi cinler ve insanların birçoğu için yarattık. …” Haşa! Allah, zalim mi ki cehennem için insan yaratsın? İnsan kendi yaptığı hatalar sonucunda aldığı günahlara göre cehenneme gitmiyor mu?

Araf Suresi 186. Ayeti kerimenin yanlış çevriliş şekli; “Allah kimi şaşırtırsa, artık onun için yol gösteren yoktur.” Doğrusu ise: “Kim Allah yolundan şaşarsa artık onun için yol göstereni göremezler.” Şaşıranlara da yol gösterenler yok mudur? Vardır. Peygamber’ler, alimler, emri bil maruf yapanlar, yoldan sapanlara yol göstermiyorlar mı? Kur’anı kerim alemlere bir ışık bir hidayet olarak tüm insanlık alemine gönderilmedi mi?

Örneklerdeki gibi 600’ün üzerindeki ayetin çevirisinde yanlışlık bulunmaktadır. Okuyacağınız bu eserde yanlış çevrilen ayetlerin dipnot açıklamalarının karşılıkları ayetlerin ışığı altında birbirini teyit ederek yanlış açılanların yanlış açıldıklarını doğru açılan ayetlerle ispat edilerek aslına uygun olarak verilmiştir.

YAZAR: A.METİN SARUHAN

YAYINEVİ: MY KİTAP YAYINCILIK

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KARANLIK YOLLARIN NURLU IŞIĞI

Allah’u Teala’ya hamd Resulüne selat ve selam olsun. Allah’u Teala’nın rahmetine, Peygamberimiz iki cihan nuru Hazreti Muhammed sallallahu aleyhissalatu vesellem efendimizin şefaatine pirlerimizin himmetine sığınarak, onlardan alacağımız güç ve ilhamın ışığı altnda bana manen yardımcı olacaklarına ve yolumu aydınlatarak ışık tutacaklarına inanarak kitabımı yazmaya başladım.

9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

KUR’AN-I KERİM MEALİ

Kur’an’ı Kerim’in açılışı şu gibi bilgilerin neticesinde daha düzgün ve aslına uygun olarak açılır.

1- Araf suresi 172. ayeti kerimesinde geçen ahitleşme olayının nasıl gerçekleştiğinin bilinmesi.

2- Kur’an’ı Kerim’in Türkçe karşılığında, tam manası ile karşılığı olmadığından, Kur’an’ı Kerim’in daha güzel anlaşılabilmesi için bu mealde, “umulur ki” ifadesinin yerine, “Ta ki” kelimesi kullanılmıştır.

(Devamını Oku)
9 Ocak, 2014
A. Metin Saruhan
Post Image1

TEFSİR (8 CİLT)

"KUR’AN’I KERİMİN AYETLERİ NEYE GÖRE VE NASIL AÇILIR”

Şeri hükümlerle hükümlenerek nefsi islah etmek

Nefsin dördüncü hali olan nefsi mutmainneye çıkarak tecelliyata vakıf olup mümin sıfatına nail olmak.

Nefsin beşinci hali olan nefsi raziyeye çıkarak, ilmel yakın durumuna gelmek. Bu makamda Allah'u Teala insanlara İlham veya keşf açıklığıyla ayeti kerimelerin manalarını göstererek kişiyi bizzat Zat'ı tarafından yetiştirir ki işte bunlara ümmüler denir. Rab'bimiz ayeti kerimesinde “Biz kime ilim vermişsek ona hikmet vermişizdir” buyurmaktadır. Yine bir ayeti kerimesinde “İnsanların çoğu ilhamı bilmezler.” buyurmaktadır.

(Devamını Oku)
ESERİ OKU >
11 Kasım, 2016
A. Metin Saruhan
Post Image1

SAHİH HADİSLER (7 CİLT)

"ASR-I SAADET HADİS DİYE BİLİNENLERDEN AYIKLANMIŞ SAHİH HADİSLER CİLT- I TANITIMI”

Hadis Diye Bilinenlerden Ayıklanmış Sahih Hadisler İsimli çalışma ayetlerle Hadis-i Şerifleri açıklayan özelliğiyle tüm dünyadaki tek özgün eser niteliğini taşıyor. Tarihsel süreç içerisinde hadisi şeriflerin çevirisinde veya nakli sırasında bir çok hatalar yapılmıştır. Bazı art niyetli kişilerin İslam dininde ikicilik çıkartarak insanları karamsarlığa sevk etmek için de Buhari, Tirmizi, Müslim gibi hadis alimlerinin naklettiği rivayetlerin arasına kendi ideolojilerini ekleyerek günümüze inkital ettirmişlerdir. Peygamber (s.a.v) Efendimiz bir hadis-i şerifinde şöyle; “Bir kişi bana bir hadis atfederse o ayet karşılığı değilse benden değildir” buyurmuştur.

Peygamber (s.a.v) Efendimizin Kur’an-ı Kerim ayetlerinin daha iyi anlaşılabilmesi için insanlara aktarırken kullandığı cümleler hadisi şeriftir. Hadisi şerif bizzat ayet karşılığıdır, çünkü Allah’u Teâlâ Habibi Kibriya Hatemen Nebi Hz. Muhammed s.a.v hakkında; “O, boştan konuşmaz, O (bildirdikleri) vahyedilenden başkası değildir” (Necm suresi 3-4. ayetler). Bu ayeti kerimelere göre hadis diye, ayetlerin karşılığı olmayan kelimelere nasıl hadis diyebilirsin? Peygamber (s.a.v) Efendimiz; “ Bir zaman gelecek Allah ve Resulü söylemediği halde Allah ve Resulü böyle söyledi diyeceklerdir” buyurmaktadır. İşte muayyen zamanlarda zuhur ettiği gibi, bu zamanda da böyle uydurma hadisleri zuhur ettirerek Allah ve Resulünü sıfatlamaktadırlar.

İnsanlar Arapçadan Türkçeye çeviri yaparken Kur’an ve Hadis ilmi olmadan Arapça biliyorum diyerek Arapça’nın bir kelimesi bir çok manalara gelmesine rağmen Kur’an ve hadis ilmi olmayan bu zatlar, kendi akıllarına göre hadisleri açtıklarında için hadisi şeriflerin manası değişerek ayetlere aykırı durumlar oluşmuştur. Bu nedenle günlük hayatta sıkça kullandığımız hadisi şeriflerin bir çoğunun uydurma hurafa olduğunu ayetlerle ispatlayan bu eser tüm İslam alemine kaynak teşkil edecek niteliktedir. Dört farklı renkte hazırlanan eserde; Yeşil renk sahih hadisleri, Kırmızı renk uydurulmuş sözcükleri, Mavi renk kişilerin konuşmalarını, Siyah renk ise hadisi şeriflerin açıklamalarını oluşturmaktadır.

ESERİ OKU >


Asr-I Saadet Tefsirleri Sipariş Hattı
 Ceyhun VARLI Tel: (532) 372 0509

 Ömer Altıntop Tel: (505) 408 7844

Trendyol'dan Sipariş Ver"Asr-ı Saadet Yazarı Metın Saruhan Vakfı" Ziraat Bankası Hesap Numaralarımız:

1. TL (IBAN No): TR56 0001 0019 6897 5754 8450 01


MOBİL UYGULAMALAR:×

Siteye Giriş

Sadece isim girerek, hemen misafir olun.

Asr-ı Saadet sitesi Hesabınız var mı? Giriş Yapın